Tuesday, 16 July 2024

07 Jul 2024
131
📌 ข่าวดี!! เปิดลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ
ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้า
สำนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์
https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์
https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์
https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284
📌 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า
เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
1. กรอก ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
2. กรอก บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
3. กรอก ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
4. กรอก ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
5. กรอก หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
7. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน
8. กดปุ่ม ลงทะเบียน
📌 ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำ
สำนักงาน การประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์
https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWA… เบอร์ติดต่อ 1125
สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์
https://register.pwa.co.th/welfare-re… เบอร์ติดต่อ 1662
📌วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1. เข้าเว็บไซต์ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3. กรอก เลขบัตรประชาชน ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
5. เลือก สาขาของบ้าน ที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
6. กรอก เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”
👉กรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก
 
วิธีลงทะเบียน
วิธีลงทะเบียน