ธ.กรุงเทพ ปล่อยสินเชื่อให้ยืม อุ่นใจรับเงินสดได้ทันที 50,000 บาท

Posted by

#เปิดกล้องพร้อม  เปิดพิกัดสายหารายได้เสริม ถ่ายรูปแจ้งเบาะแสรถแต่งผิดกฎหมาย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ50% 🚗

พิกัดแจ้งเบาะแส >>>>>>
👉 วิธีแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดชัดเจน
1. ให้ระบุชัดเจนทั้ง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียด ทะเบียนรถ และอื่นๆ พร้อมพยานหลักฐาน รูปภาพ, VDO Clip แล้วแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร ช่องทางติดต่อตามนี้เลย
– โทรศัพท์ 1584 และจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน
– ทาง Line @1584DLT
– เพจ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะทาง
2. ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งความนำจับทาง SMS
3. กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัว และสอบสวน
4. SMS แจ้งผู้แจ้งความนำจับว่าดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว และพร้อมโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับตามที่ผู้แจ้งยื่นคำร้อง ภายใน 15 วันทำการ

ใครสอบเป็นสายโอนไวลองเช็กก่อน  #เว็บเช็กชื่อคนโกง  (Blacklistseller) ง่ายๆ แค่ใส่ชื่อ หรือเลขบัญชี มีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะพบได้เลยบุคคลนั้นมีประวัติเสียหายทางการเงินหรือไม่นั้นเอง

สนใจเช็กได้ทีี่นี่ : https://www.blacklistseller.com/

วันนี้เรามีสินเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องด่วนเบิกได้กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงาน

กับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ* ส่วนเงื่อนไขของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราลองไปติดตามชมพร้อมกันเลย


รายละเอียดสินเชื่อ


เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เท่ากับ 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวน ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืนช่องทางการชำระเงิน
ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ค่าธรรมเนียม
ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *