ธ.กรุงเทพปล่อยสินเชื่อช่วยคนเดือดร้อน สมัครได้ทุกคนวงเงิน 50,000 บาท

Posted by

สายหารายได้เสริมเเชร์เลย แอปดี #Daywork เป็นแอปสำหรับหางานพาร์ทไทม์ สำหรับคนที่ว่างเเละอยากมีรายได้ เรทราคาดีอีกด้วย น่าเชื่อถือได้เเน่นอน ลองไปเลือกหากันดู

พิกัดหางาน : https://www.daywork.co/findworker/?gad=1&gclid=Cj0KCQjwjryjBhD0ARIsAMLvnF8l05v8iH1VZHxZR5vrUIIkICAAFfxjhYGzmLy9oYAnHI1wzgY-mvwaAtIWEALw_wcB

เรื่องด่วนเบิกได้กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ

และทำงาน กับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ* ส่วนเงื่อนไขของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราลองไปติดตามชมพร้อมกันเลย


รายละเอียดสินเชื่อ


เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เท่ากับ 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวน ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืนช่องทางการชำระเงิน
ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ค่าธรรมเนียม
ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *