ไอเเคชปล่อยสินเชื่อเปิดให้ยืม สูงสุด 50,000 บาท อนุมัติง่ายผ่อนสบาย

Posted by

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอ-แคช (UOB I-CASH) ได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืมสำหรับท่านที่สนใจยืมสามารถรับชมได้เลยที่นี่

ข้อมูลสินเชื่อ
วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน


วงเงินอนุมัติสูงสุด
2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี


ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรีอัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน25%ต่อปี


หมายเหตุ:
ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
หมายเหตุ:
ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-2 ปี)
หมายเหตุ:
ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินโอนจากธนาคาร
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
คำนวณตามจำนวนระยะเวลาที่ท่านเลือก
ค่าติดตามทวงถามหนี้
50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

เงื่อนไขการสมัคร
อายุ 20-60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
มีสัญชาติไทย
ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
มีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงานสำหรับพนักงานบริษัท
ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

 

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
สำหรับเจ้าของกิจการ

สำเนาหน้าบัตรประชาชน
สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *