Thursday, 18 July 2024

สินเชื่อกสิกร ช่วยผู้มีรายได้น้อย ยืมได้ 30,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 600 บาท

08 Jul 2024
138

เงินดิจิทัล 10000 บาท ใครบ้างได้เงิน? เข้าหลักเกณฑ์รับเลย
กลุ่มเป้าหมายเงินดิจิทัล

ประชาชนจำนวนประมาณ 50 ล้านคน โดยจะมีเกณฑ์ ได้แก่ อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี

และมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาท รวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เช่น

บัญชีเงินฝากประจำ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัตรเงินฝาก
ใบรับเงินฝาก
เงินฝากกระแสรายวัน
ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสิน หุ้น พันธบัตร โดยนับวันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2567

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล
ระหว่างประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น
ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้า
การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ โดยรอบที่ 1 จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น (ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด) ตั้งแต่รอบที่ 2 ขึ้นไป จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้า

ประเภทสินค้าเงินดิจิตอล
สินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ได้ ยกเว้น สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม

 

สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจในสินเชื่อของ ธนาคารกสิกร สำหรับสินเชื่อที่มีชื่อว่า Xpress Cash โดยทางธนาคารกสิกรได้มีการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือสำหรับผู้ที่รายได้น้อยทุกอาชีพ ยืมง่ายรู้ผลไว รับสูงสุด 30,000 บาท ผ่อนสบายเริ่มต้น 600 บาท ในส่วนของรายละเอียดสินเชื่อมีอะไรบ้างเราไปติดตามกันครับ

สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ธนาคาร กสิกรไทย เป็นเงินกู้รูปแบบสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเอาไว้เป็นวงเงินสำรอง ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท

ถ้าหากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ทางธนาคาร กสิกรไทย อนุมัติวงเงินกู้ยืม สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ต่ำที่สุดอยู่ที่หมื่นละ 5 บาทต่อวัน (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 18% ต่อปี) ในขณะที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายละเอียดสินเชื่อ

  • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
  • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ
  • อนุมัติไว รู้ผลใน 30 นาที
  • ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

  • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
  • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ


เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับอาชีพอิสระ

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

วิธีการสมัครขอสินเชื่อ

-กดเมนูสินเชื่อและเลือกบั้ตรเงินด่วน Xpress Cash*

-กรอกข้อมูล และสมัครบริการ NDIDยืนยันตัวตน**

-ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

-สรุปวงเงินเบื้องต้นและอั่ปโหลดเอกสาร***

-เลือกบริการเงินสดโอนไวรับเงินเข้าบัญชีใน 2 วันทำการ

รู้ผลอนุมัติภายใน 15 นาที****

วงเงินกู้ยืม

มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
มีรายได้ 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุด 5 เท่าของรายได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา Call Center โทร. 02 – 8888888